AD Entrepenad AB

 

Renare Gator, Trivsammare Fastigheter – Vi tar hand om det åt dig

Gaturenhållning & Fastighetsskötsel

Maskinsopning

Behöver du hjälp med att sopa rent på gator, refuger eller cykelbanor. Vi erbjuder gatusopning av gator med våra maskinsopbilar.

Snöröjning

Med vår breda maskinpark erbjuder vi under vintersäsongen snöröjning & halkbekämpning.

Underhåll av Grönområden

Vi erbjuder diverse olika tjänster för underhållning utav grönområden. Bland annat klippning av gräs och lövblåsning.

Kontakta oss för en offert

Behöver du hjälp med gaturenhållning eller fastighetsskötsel, låt oss hjälpa dig. Vid brådskande ärenden hänvisar vi dig till vårt journummer annars når ni oss via vårt telefonnummer eller via e-post.

Kvalite – Service – Hållbarhet

Gaturenhållning & Fastighetsskötsel

Gaturenhållning

Behöver du hjälp med att sopa rent på gator, refuger eller cykelbanor. Vi erbjuder sopningmed våra maskinsopbilar.

Snöröjning

Med vår breda maskinpark erbjuder vi under vintersäsongen snöröjning & halkbekämpning.

Underhåll av Grönområden

Vi erbjuder diverse olika tjänster för underhållning utav grönområden. Bland annat klippning av gräs.

Fastighetsskötsel

Behöver du hjälp med fastighetsskötsel? Vi finns här för dig och hjälper dig med din fastighet.

Sop- & Avfallshantering

Vi hjälper dig med ditt avfall. Vi erbjuder sop- & avfallshantering.

AD Entreprenad AB

Telefonnummer

+(46) 072-314 40 09

Journummer

90 150

E-post

info@adentreprenad.se

Adress

Hildedalsgatan 164
417 05, Göteborg

Hem

Tjänster

Om Oss

Kontakt